Gaudeix València en bicicleta

L’hotel medium valència  disposa de 14 bicicletes a disposició dels clients. Es tracta de models pensats per desplaçar-se a la ciutat, però també són aptes per sortir del centre.

Aquí resumim tot el que cal saber sobre aquest servei:

  • El cost del lloguer és de 2 euros l’hora o 12 euros el dia sencer.
  • Si l’usuari sobrepassa les 6 hores es cobra l’import diari, és a dir, 12 euros.
  • L’ús de les bicicletes està cobert per una assegurança obligatòria i el cost afegit és d’1 euro per persona.
  • Les bicicletes se sotmeten a un manteniment regular per part de l’empresa proveïdora del servei.
  • No és possible reservar les bicicletes.

Si cap de les bicis està disponible, una empresa col·laboradora, situada a pocs minuts de l’hotel, pot proporcionar més bicicletes i de qualsevol tipus, inclosos models professionals.

Lloguer de bicicletes a l´hotel medium valencia