Protecció de Dades

S’informa a l’interessat de forma expressa, precisa i inequívoca per aquest mitjà sobre la base de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, les dades següents:

Informació BÀSICA sobre Protecció de Dades
Responsable
Medium Gestora SL
Finalitat
Gestionar lss reserves dels clients.
Legitimació
Consentiment de l’Interessat i registre dels clients.
Destinataris

No cedirem les seves dades personals a tercers, a excepció dels casos en què hi estiguem obligats per una llei o que Vostè ho hagi comunicat prèviament a Medium Gestora SL.

Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com d’altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Informació
addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades clicant l’enllaç següent:
https://www.mediumhoteles.com/ca/proteccio-de-dades

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Medium Gestora SL     CIF: B-61906558

Adreça postal: C/ Provença 286-288 Sobre Àtic  08008- Barcelona

Telèfon: 932.096.640         Correu electrònic: info@mediumhoteles.com

Contacte DPD.: lopd@mediumhoteles.com

Amb quina finalitat tractarem les seves Dades?

A Medium Gestora SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i/o serveis del seu interès, també elaborem un «perfil comercial» en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base al perfil esmentat.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre existeixi un interès per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessària per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonomització de les dades o per destruir-les totalment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Consentiment de l’interessat:

Sol·licitem el consentiment de l’interessat amb l’objectiu de fer les reserves dels nostres hotels i oferir respostes a les seves consultes mitjançant el formulari de contacte o correu electrònic (segons els termes i condicions que consten a la nostra política de privacitat).

L’oferta prospectiva de productes i serveis es basa en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

 

Interès legítim:

L’interès legítim de Medium Gestora SL és per atendre millor les seves expectatives i millorar la qualitat de serveis que ofereix la plataforma, així com fer estadístiques, enquestes o estudis de mercat que puguin resultar d’interès.

A quin destinataris es comunicaran es seves dades?

 

Medium Gestora SL s’encarregarà de remetre, mitjançant un canal de comunicació segur, les sol·licituds, reserves i pagaments i oferirà un servei adequat per gestionar la relació que mantenim amb Vostè com a client, per a la finalitat esmentada Medium Gestora SL, l’informa que no cedirà dades personals a tercers, excepte els casos d’obligació legal.

Quins dret té quan ens facilita les seves dades?

Dret Contingut Canals d’Atenció
Accés Qualsevol persona té dret a obtenir una confirmació sobre si Medium Gestora SL estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Podrà exercir els seus drets a:

lopd@mediumhoteles.com

o

Departament Protecció de Dades

Adreça postal:

C/ Provença 286-2884ª planta

08008 Barcelona

Telèfon: 932.096.640

Rectificació Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Supressió Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
Oposició Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats que ens sol·licitin del seu interès. Medium Gestora SL deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Limitació del Tractament En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:
  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan Medium Gestora SL no necessita tractar les seves dades, però vostè  les necessitat per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els de vostè.

Portabilitat En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format Electrònic estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre-les a un altre responsable.
Com es poden exercir els drets?

Si vostè considera que a Medium Gestora SL no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre responsable de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic següent:

lopd@mediumhoteles.com

Per exercir els seus drets, haurà d’acompanyar la seva sol·licitud amb el DNI, o document equivalent, que acrediti la seva identitat.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

El ejercicio de estos derechos es gratuito.

Quines vies de reclamació hi ha?

Els interessats tenen dret a presentar una reclamació a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ells mitjançant el Web: http://www.agpd.es.